Informace o zpracování osobních údajů obchodní společností INKOSAS, a.s. se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 43003389, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn.: B998 v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako GDPR)

Vážení smluvní partneři, vážení zákazníci, dovolujeme si vás informovat o tom, jak obchodní společnost INKOSAS, a.s. se sídlem Antala Staška 1859/34, Krč, 140 00 Praha 4, IČ: 43003389 (dále též jako „INKOSAS, a.s.“), jakožto správce osobních údajů, zpracovává Vaše osobní údaje.

Veškeré Vaše případné dotazy prosím piště na gdpr@inkosas.cz nebo adresu Antala Staška 1859/34, PSČ: 140 00 Praha 4.

Obchodní společnost INKOSAS, a.s. zpracovává osobní údaje svých zákazníků, smluvních a obchodních partnerů, členů jejich orgánů, jejich zástupců a osob za tyto subjekty jednající při plnění jejich pracovních povinností nebo z jiného důvodu, a to výlučně osobní údaje kontaktní a identifikační, za účelem řádného plnění uzavřených smluv, případně v nezbytném rozsahu za účelem uzavření smluv, za účelem plnění právních povinností INKOSAS, a.s. a případně i výjimečně i pro účely oprávněných zájmů společnosti INKOSAS, a.s.. Tyto účely zpracování vycházejí z právních důvodů upravených platnou právní úpravou GDPR.

Takto jsou zpracovávány výlučně údaje předané přímo subjektem údajů, nejčastěji v rámci jednání o uzavření smlouvy, v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů.

Osobní údaje zpracovávají pouze zaměstnanci společnosti a nejsou dále předávány s výjimkou plnění zákonných povinností.

V případě, že by vyšla najevo potřeba zpracování osobních údajů i mimo plnění smluvních závazků a zákonných povinností, byl by předem vyžádán zvláštní souhlas subjektu údajů.

Jako subjekt údajů se na nás můžete kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. Pokud zjistíte, že zpracováváme neúplné nebo chybné osobní údaje, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění osobních údajů. Pokud máte za to, že pro zpracování Vašich osobních údajů chybí právní podklad nebo již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, případně pokud jste vznesl(a) námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, můžete nás žádat o výmaz Vašich osobních údajů. V případě pochybností, zda zpracování Vašich osobních údajů probíhá v souladu se zákonem, máte rovněž právo na omezení zpracování, případně podat námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, nebo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.