Wolframové a molybdenové elektrody, tyče, plechy a dráty

Wolframové elektrody

Výběr správné elektrody pro konkrétní TIG nebo plasma svařování určuje tvar, stabilitu a konzistenci oblouku a podílí se tak rozhodujícím vlivem na kvalitě finálního sváru. Nabízíme elektrody z čistého wolframu nebo elektrody s příměsí různých oxidů k dosažení lepších svařovacích parametrů. Mezi ně patří oxidy thoria, lanthanu, ceria a zirkonia. Pro správnou volbu elektord lze použít Ikona dokumentu ke staženístručný popis nejvýhodnějšího způsobu využití různých druhů elektrod.

Tabulka různých druhů nabízených elektrod:

Kód Druh a % oxidu Barva Standard
WP čistý wolfram zelená DIN/EN 26 848
WT 10 0,90 - 1.20 ThO2 žlutá DIN/EN 26 848
WT 20 1,80 - 2,20 ThO2 červená DIN/EN 26 848
WT 30 2,80 - 3,20 ThO2 purpurová DIN/EN 26 848
WT 40 3,80 - 4,20 ThO2 oranžová DIN/EN 26 848
WZ 8 0,70 - 0,90 ZrO2 bílá DIN/EN 26 848
WC 20 1,80 - 2,20 CeO2 šedá DIN/EN 26 848
WL 10 0,90 - 1,20 LaO2 černá DIN/EN 26 848
WL 15 1,30 - 1,70 LaO2 zlatá ANSI/AWS 5.12
WL 20 1,80 - 2,20 La2O3 modrá -

V následující tabulce uvádíme standardní průměry, tolerance a délky. Jiné rozměry podle konkrétní poptávky.

Průměr v mm Délka v mm
0,5 +/- 0,05 3,0 +/- 0,1 6,0 +/- 0,1 50 --
75 ---
150 ------
175 -------
1,0 +/- 0,05 3,2 +/- 0,1 6,4 +/- 0,1
1,6 +/- 0,05 4,0 +/- 0,1 8,0 +/- 0,1
2,0 +/- 0,05 4,8 +/- 0,1 10,0 +/- 0,1
2,4 +/- 0,05 5,0 +/- 0,1 12,0 +/- 0,1

Dodací lhůta elektrod s uvedenými standardními rozměry činí cca 2-3 týdny. U jiných rozměrů cca 5-8 týdnů od obdržení objednávky.

Wolframové a molybdenové tyče

Dodáváme kruhové a obdélníkové (čtvercové) tyče z čistého wolframu (obvykle 99,95 %) nebo s oxidovými aditivy (viz elektrody). Pro speciální aplikace, např. svítidla, se přidává potassium, hliník nebo křemík. Molybdenové tyče jsou dodávány s čistotou obvykle 99,95%.

Délka tyčí závisí na přání zákazníka a tyče mohou být na konci různě upravené, např. zostřené, dle dodaného výkresu.

Tabulka průměrů a tolerancí:

Wolframová tyč, kovaná Wolframová tyč, broušená
Průměr Tolerance Průměr Tolerance
kovaná na hladko nečištěná 0,8 - 1,5 mm +/- 0,01 mm
2,6 - 3,0 mm +/- 0,05 mm +/- 0,2 mm 1,6 - 5,0 mm +/- 0,02 mm
3,1 - 10,0 mm +/- 0,15 mm +/- 0,3 mm 5,1 - 10,0 mm +/- 0,05 mm
10,1 - 14,0 mm +/- 0,25 mm +/- 0,4 mm 10,1 - 12,0 mm +/- 0,10 mm

Možnosti dodání jiných rozměrů je třeba vždy prověřit dle konkrétní poptávky

Wolframové a molybdenové dráty

Dodáváme dráty z čistého molybdenu a wolframu nebo s přídavky různých oxidů, pottasia, hliníku a křemíku. Průměry drátů se pohybují od cca 0,004 do cca 2,0 mm. Dráty je možné dle průměru obdržet na cívkách nebo v kruzích. Z hlediska povrchové úpravy jsou dráty buď elektrolyticky čištěné případně leštěné nebo s černým povrchem potaženým grafitem. Stav drátu může být vyžíhaný (měkký) nebo nevyžíhaný (tvrdý) po tažení.

Slitiny wolfram/měď (W/Cu)

Ikona dokumentu ke staženíSlitiny W/Cu se využívají jako elektrické kontakty a elektrody pro bodové sváření. Jedná se o velmi tvrdý materiál odolný proti vzniku trhlin a deformací. Slitiny wolframu s mědí obsahují mezi 60 a 90 % wolframu a vyrábějí se práškovou metalurgií (sintrováním, infiltrační metodou). Struktura těchto materiálů je vysoce homogenní, velice tvrdá s vysokou mezí pevnosti v tahu. Materiál vykazuje dobrou elektrickou vodivost a dá se jednoduše zpracovávat nástroji z tvrdokovů.

Slitiny wolframu a niklu s železem nebo mědí

Ikona dokumentu ke staženíSlitiny W/Ni/Fe a W/Ni/Cu se vyznačují vysokou hustotou a dobrými mechanickými vlastnostmi. Jejich uplatnění nalezneme všude tam, kde je zapotřebí koncentrované hmotnosti nebo hustoty na limitovaném prostoru. Využívají se jako vyvažovací zátěže, stínidla proti záření, pohlcovače vibrací, součásti v přenosu tepla atd.

Uvedené wolframové slitiny dodáváme jako kruhové, čtvercové nebo obdélníkové tyče. Na přání zákazníka je možné dodat přesný tvar součástek podle výkresu. Dodací lhůta se pohybuje okolo 5 - 8 týdnů.

Molybdenové plechy a folie

Čistota plechů a folií je min. 99,95% Mo, obvyklý skladově dostupný formát plechů je 620/600 x 2000 mm v tloušťkách od 0,127 do 5ti mm. Jiné rozměry (tloušťky a formáty) je možné zajistit z nové výroby s dodáním ca 8 týdnů (případně v menších množstvích i formátech v tl. 0,001 - 12,7 mm z partnerského skladu). Je také možné dodat různé profily z plechů, například U-profily a jiné dle výkresu...

Wolframové plechy a folie

Čistota plechů a folií je min. 99,95% W. Jsou dostupné v menších množstvích i formátech v tl. 0,003 - 3 mm z partnerského skladu. Jiné rozměry (tloušťky a formáty) je možné zajistit z nové výroby s dodáním ca 8 týdnů. Max. formát plechu vyrobitelný z čistého wolframu je cca 600 x 2000 mm. Je také možné dodat různé konkrétní tvary dle výkresu...

Wolframový granulát

Klíčové vlastnosti wolframového granulátu jsou čistota cca 99,95% W, otěruvzdornost, bezprašnost, vysoká hustota, dobré tlumící vlastnosti a vysoká setrvačnost v malém objemu. Obvyklé rozměry jednotlivých částic granulátu se pohybují mezi 0,4-5 mm.

Hotové dílce / díly / elektrody dle výkresu

Dodáváme též kompletně vyhotovené dílce / díly / elektrody dle výkresu dle přesných tolerancí ze všech výše uvedených materiálů. Výrobní možnosti můžete posoudit z výběru z referenčních dodávek, které můžete spatřit na přiložených obrázcích. Při najetí kurzorem na obrázek se objeví popis konkrétního produktu.