Měděné tyče

Za základní materiál se považuje „elektrovodná měď“ – Cu-ETP (dřívější označení E-Cu).

Tento nejpoužívanější elektrovodný materiál je však:

  • nepříliš vhodný pro třískové obrábění (pouze 20%-ní obrobitelnost, pokud porovnáváme s automatovou mosazí CuZn39Pb3 v tvrdém stavu),
  • jeho pevnost velmi rychle klesá s rostoucí teplotou (nevhodné pro součásti elektromotorů a generátorů, které se mohou zahřívat),
  • sám o sobě nevyniká velkou pevností (nevhodné u pevnostních šroubů, silových kontaktů trolejí apod.).

Proto byly vyvinuty slitiny mědi s legurami, které zlepšují některé výše uvedené vlastnosti při zachování vysoké elektrické vodivosti:

  • CuPb1P (80%-ní obrobitelnosti oproti CuZn39Pb3); CuTe; CuTeP; CuNiPb1P atd.,
  • CuAg0,1P; CuAg0,03P; CuAg0,1OF atd.,
  • CuNi2Si; CuNi1Si; CuCrZr atd..

Samostatnou kapitolou je měď vyšší kvality než Cu-ETP. Jedná se o bezkyslíkaté varianty, jež disponují vysokou elektrickou vodivostí, dobrou svařitelností a vysokou čistotou:

  • Cu-OF; Cu-OFE; Cu-PHC; Cu-PHCE aj.