Předpatinované měděné plechy Nordic GREENTM

Svitky s patinou uvnitř a vně

Předpatinovaná měď Nordic GREEN PLUSTM nabízí zelený patinovaný povrch, který je srovnatelný s přírodní patinou. Předpatinovaná měď byla vyvinuta k uspokojení rostoucí poptávky architektů, designérů a investorů. Tento nový výrobek nabízí okamžitý zelený povrch ve svitcích nebo ve formě plechů. Tento postup je patentován firmou Aurubis AG.

Úprava povrchu

S využitím předpatinační metody jsou dostupné různé úpravy povrchů. Dvě varianty jsou k dostání přímo ze skladu: TRADITIONAL (TRADIČNÍ) a LIVING (ŽIVÁ) úprava. Je také možné objednat individuálně odlišnou úpravu povrchu, pokud to dovolí rozsah a načasování projektu. Podle potřeby může být patinovaná vrstva dodána uvnitř nebo vně svitku.

Předpatinované svitky mohou být jednoduše nařezány na požadované délky nebo rozděleny na různé šířky. Svitky mohou být také jednoduše rozděleny na kusy vhodné k výrobě příslušenství.

Zpracování materiálu

Druhy patiny Living a Traditional

U mědi Nordic GREENTM může být prováděno jednoduché ohýbání a zpracování panelů a kazet bez poškození povrchu. V případě malého mechanického poškození nebo po několikerém ohýbání je možné použít NG PLUSTM gel a opravit narušenou plochu. Předpatinovaný povrch je tvrdý a dobře se s ním pracuje. Předpatinovaná Nordic GREENTM měď může být vyrobena a dodána s krycí folií, která chrání povrch před škodami způsobenými uskladněním a manipulací.

Paleta rozměrů

Od 0,40 mm až do 1,5 mm tloušťky materiálu, šířky až do 1000 mm, ve svitcích max. 4 tuny. Délky plechů jsou dodávány podle přání.

Nordic Green PLUSTM gel je stále k dostání jako postpatinační proces nebo pro objekty, kde se není možné vyhnout náročnému zpracování.