Střešní měděná zelená patina

Formování měděné patiny

Proces vzniku zelené patiny

Nově položená měděná střecha většinou vykazuje stopy manipulace a zpracovaní v podobě různých barevných odchylek povrchu. V důsledku místních atmosférických podmínek se později dostaví další ztmavení měděné krytiny. Charakteristické drobnější barevné odchylky se často objevují mezi jednotlivými částmi povrchu kvůli jiným podmínkám a struktuře. Tyto odchylky se obvykle vyrovnají za jeden až dva roky a povrch měděných střech se posléze sjednocuje a dostává tmavě hnědou barvu (Nordic BROWN), která v několika následujících letech neprojde výraznějšími změnami. Postupně v průběhu času se však začne objevovat zelená patina. Tento proces se děje především na horizontálních a mírně sklopených střechách/površích.

Ochranný účinek měděné patiny

Zelená patina se vytváří prostřednictvím atmosférické koroze mědi. Tento proces může být chápán jako tendence kovu k návratu do jeho původního stavu ve formě rudy. Oproti korozi, která se tvoří na železe nebo oceli, koroze tvořící se na měděném povrchu má určitý ochranný účinek.

Patinování mědi ve výrobě

Často je uváděna nevýhoda mědi spočívající v nutnosti čekat na utvoření zelené patiny. Právě proto byla firmou Aurubis AG vyvinuta specielní patinační úprava Nordic GREEN. Tento postup nabízí možnost obdržet okamžité přírodní zelené zabarvení povrchu.