Odporové slitiny pro měřící přístroje a termočlánky

Konstantan (CuNi44)

Slitina se vyznačuje teplotní stálostí elektrického odporu.
Materiál je vhodý pro odporové normály, reostaty a potenciometry do max. 500°C.
Konstantan je dodáván holý, případně s nevodivou oxidační vrstvou.

Invar (FeNi36)

Slitina se vyznačuje součinitelem lineární roztažnosti blízkým nule (do max.ca. 260°C), je využívána pro různá přesná měřítka a zařízení, jejichž činnost a přesnost nemá být ovlivněna teplotou.

Slitiny pro termočlánky

  • KP / KPX
  • KN / KNX
  • NP / NPX
  • NN / NNX
  • EP / EPX
  • EN / ENX
  • JN / JNX
  • TN / TNX