Topný elektrický odporový drát resistohm 80 (niklchrom)

Níže uvedená tabulka představuje materiálový list odporové slitiny Resistohm 80.

Název materiálu Resistohm 80
Základní údaje o materiálu
Chemické složení Ni Cu Cr Fe Al ostatní
- 79 - 20% - - Si
Měrný el. odpor (Ohm.mm2/m) 1.08
Teplotní koeficient
(K x 10-6/°C)
60 (při 20-1.000 °C)
Součinitel teplotní vodivosti (W/m°C) 15 (při 120°C)
Koeficient lineární roztažnosti (10-6/°C) 17,5 (při 20-1.000°C)
Hustota (g/cm3) 8.35
Odolnost proti tečení (MPa) -
při 800°C 15
při 1000°C 4
Teplota tavení (°C) 1400
Maximální provozní teplota (°C) 1200
Standardní mechanické vlastnosti
Pevnost v tahu (MPa) 800
Mez kluzu (MPa) 400
Tažnost A na 100 mm (%) min. 30%
Tvrdost HV 220
Charakteristika Jedná se o nejznámější NiCr slitinu, obsahuje stopově vzácné zeminy. Má velmi dobrou odolnost proti agresivnímu prostředí, topné spirály vykazují dobrou rozměrovou stabilitu.
Použití Topná tělíska domácích spotřebičů, pro pece s redukční atmosférou
Poznámka Pro koncovky topných spirál el.pecí dodáváme tyče z materiálu Resistohm 20
Norma Wr.Nr.2.4869 DIN 17470
Jiná obchodní označení ISA-CHROM 80
Nikrothal 80
Nichrome 80
Chronitherm 80
Cronix 80
Ronicr