Topný elektrický odporový drát Resistohm Y pro výrobu topných spirál do elektrických pecí

Níže uvedená tabulka představuje materiálový list odporové slitiny Resistohm Y.

Název materiálu Resistohm Y
Základní údaje o materiálu
Chemické složení Ni Cu Cr Fe Al ostatní
  - - 22% zbytek 5% Y++,++
Měrný el. odpor (Ohm.mm2/m) 1.39
Teplotní koeficient
(K x 10-6/°C)
100 (při 20-1.000 °C)
Součinitel teplotní vodivosti (W/m°C) 16 (při 120°C)
Koeficient lineární roztažnosti (10-6/°C) 15 (při 20-1.000°C)
Hustota (g/cm3) 7.10
Odolnost proti tečení (MPa) -
při 800°C 8
při 1000°C 1.5
Teplota tavení (°C) 1490
Maximální provozní teplota (°C) 1300
Standardní mechanické vlastnosti
Pevnost v tahu (MPa) 700
Mez kluzu (MPa) 500
Tažnost A na 100 mm (%) > 18
Tvrdost HV 210
Charakteristika Jedná se o slitinu Fe-Cr-Al s obsahem vzácné zeminy –Yttria pro zamezení růstu zrna a zvýšení životnosti. Jeho velkou výhodou je však to, že téměř nedochází k „pohybu“ spirály a k následnému zkratování.
Použití Tento materiál doporučujeme zvláště pro pece s oxidační atmosférou, kde svými vlastnostmi předčí běžně používaný Resistohm 145 (ekviv. Alferon Super, Kanthal A1) a také pro keranové varné desky.
Poznámka Pro koncovky topných spirál el.pecí dodáváme tyče z materiálu Resistohm 135
Důležité !! Po navinutí spirály doporučujeme spirálu nejprve zahřát na teplotu do 1.000 °C po dobu 2 hodin. Tím se vytvoří ochranná oxidační vrstva, velmi odolná proti chemicky agresivnímu prostředí (zvláště oxidačnímu působení atmosféry v peci)
Jiná obchodní označení Aluchrom Y
Kanthal AF
Elastochrom
Alferon Y