Výpočty – elektrický odpor vs. průměr drátu

Níže uvádíme hodnoty měrného odporu u jednotlivých odporových slitin a dále vzorečky pro výpočet ohmického odporu na metr v závislosti na průměru drátu.

V tabulkách ke stažení je pak možné získat také další charakteristiky na základě vámi dosazených hodnot u nabízených drátů. V tabulce I. po dosazení průměru drátu v mm obdržíte u uvedených materiálů hodnoty elektrického odporu a některé další údaje.

V tabulce II. po dosazení elektrického odporu na metr (Ohm/m) obdržíte průměr drátu v mm. Ve skladových položkách se pak můžete pokusit najít nejbližší průměr drátu v mm. Zpětnou kontrolou v tabulce I. zjistíte jeho nominální hodnotu (tolerance většinou +/- 3 až 5%). V případě, že nelze použít žádnou skladovou položku, nabízíme z nové výroby dle Vašich požadavků (buď dle průměru v mm nebo dle el. odporu Ohm/m. Podmínkou je však min. odběr (viz Minimální objednávkové množství/balení).

Výpočet elektrického odporu R v Ohmech

rovnice: R = ρ.l/S = 4ρ . l/πd2

l - délka drátu v metrech
ρ - měrný el. odpor-materiálová konstanta (Ω.mm2/m)
S - průřez drátu (mm2)

Výpočet průměru drátu d v (mm) při požadovaném el. odporu R (Ω)

rovnice: d = 2. odmocnina z (ρ.l/R.π)

Materiál ρ (Ω.mm2/m)
Slitiny Ni-Cr
Resistohm 80 1.08
Resistohm 70 1.18
Resistohm 60 1.12
Resistohm 40 1.05
Resistohm 30 1.04
Resistohm 20 0.95
Slitiny Fe-Cr-Al
Resistohm 125 1.25
Resistohm 135 1.35
Resistohm 140 1.40
Resistohm 145 1.44
Resistohm Y 1.39
Slitiny Cu-Ni
CuNi 44 0.49
CuNi 23 Mn 0.30
CuNi 10 0.15
CuNi 6 0.10
CuNi 2 0.05